Author: Parisa

การวางแผนการเงิน

การวางแผนภาษีสำหรับแพทย์

การวางแผนภาษีสำหรับแพทย์ ปัญหาส่วนใหญ่ที่สรรพากรพบ กรณีรายได้ของแพทย์ คือ การยื่นผิดประเภท ดังนั้น เหตุแห่งการยื่นผิด อาจทำให้คุณหมอเสียสิทธิในการหักค่าใช้จ่าย ทำให้ภาษีที่เสียอาจสูงไป หรือ หากเรามีรายได้บางอย่างมากเกินไป เราสามารถปรับแผนรายได้ เพื่อให้เสียภาษีที่น้อยลง และถูกต้องตามหลักสรรพากรกำหนดได้

Read More
Newsกิจกรรมผลิตภัณฑ์

ออกบูธ ที่ รพ.กรุงเทพปลวกแดง

ออกบูธ ที่ รพ.กรุงเทพปลวกแดง วันที่ 13 ธ .ค.2566 วันที่ 3 สำหรับการออกบูธ ที่ รพ.กรุงเทพปลวกแดง วันสุดท้ายปี 2566 การออกบูธเคลื่อนที่ บริการวางแผนการออมเงิน ประกันสุขภาพ ประกันกลุ่ม วางแผนภาษีเงินได้ จากกรุงเทพประกันชีวิต

Read More