วางแผนการเงิน

การวางแผนการเงิน

การวางแผนภาษีสำหรับแพทย์

การวางแผนภาษีสำหรับแพทย์ ปัญหาส่วนใหญ่ที่สรรพากรพบ กรณีรายได้ของแพทย์ คือ การยื่นผิดประเภท ดังนั้น เหตุแห่งการยื่นผิด อาจทำให้คุณหมอเสียสิทธิในการหักค่าใช้จ่าย ทำให้ภาษีที่เสียอาจสูงไป หรือ หากเรามีรายได้บางอย่างมากเกินไป เราสามารถปรับแผนรายได้ เพื่อให้เสียภาษีที่น้อยลง และถูกต้องตามหลักสรรพากรกำหนดได้

Read More